ANBI

Stichting Pels is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). In verband met het krijgen van meer transparantie dienen Algemeen nut beogende instellingen met ingang van 1 januari 2014 diverse gegevens openbaar te maken. De betreffende gegevens dienen vermeld te worden op een website die voor iedereen toegankelijk is. Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u op de site van de belastingdienst.

           

Algemene gegevens
Naam: Stichting Pels
RSIN nummer: NL 812.635.139
Adres: Ottho Heldringstraat 3, 1066 AZ Amsterdam
Email: info@jakopahlbom.nl

Doelstelling
Het doel van de stichting is het ondersteunen, bevorderen, organiseren en initiëren van theater, dans, film en aanverwante activiteiten. En voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Mw. E. Iping
Penningmeester: Dhr. M. Aadroun
Lid: Dhr. R. Klaver
Lid: Mw. H. Voets
Directie: Dhr. J. Ahlbom en Dhr. M. Pil

Beloningsbeleid
Directie en personeel wordt beloond conform de richtlijnen volgens de CAO Nederlandse Podia. De functies van de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Beleidsplan
Korte typering van de organisatie.

Missie: de verdere ontwikkeling van theatermaker Jakop Ahlbom en zijn positionering als een belangwekkende en gewaardeerde (inter)nationale maker.

Hoofddoelstelling: het realiseren van één nieuwe productie per jaar en 70 speelbeurten per jaar in binnen- en buitenland. Dit zijn zowel nieuwe producties als reprises.

Kernactiviteiten: het produceren en spelen van Jakop Ahlboms theatervoorstellingen.

Vanaf 2000 maakt Jakop Ahlbom voorstellingen waarmee hij zijn eigen stijl neerzette. In het begin lag de nadruk vooral op het fysieke en de dans, maar zijn stijl ontwikkelde zich naar een meer theatrale, verhalende vorm. Het fysieke en choreografische element begon minder op zichzelf te staan en kreeg een sterke relatie tot de dramatische situatie en het geheel van de voorstelling.

Het werk van Jakop wordt geproduceerd door Stichting Pels, opgericht in 2003.

Kijk voor het gehele beleidsplan hier: Meerjarig beleidsplan 2013-2016

 

Actueel verslagen van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording.
Al deze gegevens kunt u hier lezen:

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2014