In onze steeds groter wordende wereld is er een nieuw soort nieuwsgierigheid nodig: naar de onbekende ander. Als we minder snel oordelen ontstaat er ruimte voor iedereen. Ik wil dat mijn publiek verder kijkt, ook naar binnen, naar dat wat we in onszelf niet kennen. In mijn voorstellingen creëer ik werelden waarin onze onbewuste angsten, driften en verlangens een plek krijgen. Ik verbuig de werkelijkheid en geef ruimte aan de fantasie.

-Jakop Ahlbom

Imagine the unimaginable.

In een land waarin zoveel verschillende talen worden gesproken bieden wij een universele taal op het podium: die van beeld en beweging. Wij maken fysiek beeldend theater dat uniek is in zijn soort. Wij geloven in de kracht van verbeelding. Om ons publiek onbekende werelden te laten betreden creëren wij in onze voorstellingen een magisch universum, met een mix van mime, slapstick, dans, muziek, illusionisme en special effects. Wij zijn het meest toegankelijke mimegezelschap van Nederland. Vanuit ons huis in Amsterdam verrassen wij een groot en divers publiek en behoren tot de top van internationaal reizende theatergezelschappen.

De directie (tevens bestuur) van Jakop Ahlbom Company bestaat uit Jakop Ahlbom en Marc Pil.

De raad van toezicht bestaat uit Stephan Alspeer (voorzitter), Mohamed Aadroun (penningmeester), Melle Daamen en Marloes Vogel

Het gezelschap hanteert de cao toneel en dans en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Wij onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

De stichting ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Jakop Ahlbom Company heeft een ANBI-status, waardoor schenken aan het gezelschap fiscale voordelen heeft. Meer informatie over ons beleid en een selectie van jaarverslagen vind je hier.

Jaarverslagen en beleidsplan

Lees hier onze jaarverslagen:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
beleidsplan 2017-2020