Workshops

‘Als iedereen zich wat beter zou kunnen inleven in iemand anders, dan zou de wereld een stukje leuker zijn.‘
-Jakop Ahlbom

 

In onze voorstellingen leggen we de nadruk op de “onbekende ander”. Dit houdt in dat Jakop in zijn voorstellingen op zoek gaat naar onze vooroordelen, onze dilemma’s en onze verhouding met het onbekende in anderen en in onszelf.

In de workshops gaan wij hier ook actief mee aan de slag. De onderwerpen uit de voorstelling komen aan bod en we gaan met leerlingen in gesprek over vooroordelen, over het invullen van iemand anders zijn beweegredenen en over de vraag of zij zelf vaak te maken krijgen met vooroordelen over henzelf.